Avatar

Joker

  • Views 4 928
  • Likes 20
  • Unlikes 7
  • Score 52
Nezmyselné činy v zložitých časoch - www.clicksies.com

      Unlikes

  • Unlikes

Nezmyselné činy v zložitých časoch

26. 03. 2016 | Others

Toto,v žiadnom prípade nie je smiešne a na nešťiastie sa dá reagovať rôznymi spôsobmi

Comments

Your comment

Log in